Поиск
Turkish lira
Русский

Satınalmalar üzrə sertifikatlı təlim

Производитель: Ambassador Konsaltinq
Satınalma sahəsində mütəxəssis kimi fəaliyyətə başlamaq istəyən və gələcəkdə bu sahədə karyera qurub digərlərindən fərqlənmək istəyən şəxslər üçün 10 saatlıq təlim . Təlimi müvəffəqiyyətlə bitirən şəxslərə rəsmi sertifikat verilir.
Поставщик: Fərid Mikayılov
₺800,00
VB бонусы: +20,0000
i h
Доставить в
*
*
Спопсоб доставки
Название
Ориентировочная дата доставки
Цена
Нет способов доставки

                         

 1. Dövlət satınalmaları haqqında («Dövlət satınalmaları haqqında» qanunun tarixçəsi, qanuna edilmiş dəyişikliklər, satınalmalara dair statistika, dövlət satınalmaları qanunvericiliyə aid sənədlər, qanunun tətbiq dairəsi, yeni qanunvericiliyin xüsusiyyətlər, qanuna nəzarət, dövlət satınalmalarında əsas anlayışlar, prinsiplər və dövlət satınalmalarının mərhələləri)
 2. Satınalmanın planı və ehtimal olunan qiymət (Anlayışınların təsviri, plana dair tələblər və ehtiaml olunan qiymətin hesablanma üsulları)
 3. Tələbin və qiymətləndirmə meyarlarının formalaşdırılması (Satınalma predmetinin təsvirinə aid tələblər, təsnifat kodları, uyğunluq göstəricilərinə dair ümumi və xüsusi tələblər)
 4. Satınalma metodunun seçilməsi (Dövlət satınalmalarında satınalma metodları və onlardan istifadə şərtləri)
 5. Təkliflərin cəlb edilməsi (Elan (dəvət) müddətləri, məzmunu, istifadə və iştirak haqqı, dövlət satınalmalarında iştirak, maraqların toqquşması, etibarsız təchizatçı və mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinə dair tələblər)
 6. Şərtlər toplusuna və ona dair izahat və dəyişikliklər (şərtlər toplusu, müqavilə, danışıqlar, şərtlər toplusuna dair izahat və şərtlər toplusuna dəyişikliklər)
 7. Təkliflərin təqdim edilməsi və açılması (Satınalmaya təqdim edilən sənədlər (təklif məktubu, təklifinin təminatı, işçi heyət və s.) və təkliflərin açılması)
 8. Təkliflərin qiymətləndirilməsi (Təkliflərə baxılması, dövlət satınalmalarında güzəşt, anormal ucuz təklif, izahat və təkliflərin kənarlaşdırılması)
 9. Qalibin seçilməsi və müqavilənin imzalanması (Satınalma komissiyasının qərarı, yekun protokol, gözləmə müddəti, satınalmanın ləğv olunması, müqavilənin imzalanması və qüvvəyə minməsi, iş həcminə dəyişikliklər və icazələr, qalibin iflasa uğraması və satınalma hesabatı)
 10. Satınalma ilə bağlı şikayətlər (Şikayətçi kimdir, şikayət ərizəsi, şikayət müddətləri, şikayətin cavablandırılması və məsuliyyət tədbirləri)
 11. Müqavilənin icrası və dəyişiklik edilməsi (İşlərə başlanılması, müqavilənin yerinə yetirilməsi təminatı, avans və digər təminatlar, subpodrat və müqavilənin dəyişdirilməsi)
 12. Dövlət satınalmalarının vahid internet portalından istifadənin əyani təqdimatı (Portala daxil olma, təkliflərin təqdim edilməsi və sual-cavab).