Axtar
Turkish lira
Azərbaycan

Premium hesab

Premium hesab əldə etməklə Siz platformada bonuslar qazanma imkanını aktivləşdirmiş olursunuz. Bonusların qazanılması üçün bir neçə mexanizmlər mövcuddur. Onlarla geniş izahda tanış ola bilərsiniz.
₺462,79
i h

Premium hesab əldə etməklə Siz platformada bonuslar qazanma imkanını aktivləşdirmiş olursunuz.

Bonusların qazanılması üçün bir neçə mexanizmlər mövcuddur.

- Birinci mexanizm dostların və tanışların platformadan istifadəyə dəvət olunması ilə mümkündür. Bu zaman referal keçidinizi onlarla paylaşmağı unutmayın;

- İkinci mexanizm həmin şəxslərin platforma üzərindən etdikləri alış verişlərdən qazanılmış komissiyanı bölgüsü ilə mümkündür.

Siz platforma üzərindən qazandığınız bonusları məhsullara dəyişə bilərsiniz. Eyni zamanda bonusları Binans Blokçeyni üzərindən buraxılmış WES tokenlərə dəyişə bilərsiniz.